ไหว้ 8 พระธาตุประจำวันเกิด ที่ นครพนม มาจังหวัดเดียวไหว้ครบ

ไหว้ 8 พระธาตุประจำวันเกิด ที่ นครพนม มาจังหวัดเดียวไหว้ครบ

ไหว้ 8 พระธาตุประจำวันเกิด ที่ นครพนม มาจังหวัดเดียวไหว้ครบ

สำหรับคนไทยแล้วการไปทำบุญไหว้พระ นับเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง และครอบครัว จึงเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ของคนไทยค่ะ และก็ยังมีคติความเชื่อในเรื่องของพระธาตุประจำวันเกิด และปีเกิดอีกด้วย ซึ่งแต่ละคนก็จะมีองค์พระธาตุประจำตัวเรานั่นเอง มาเที่ยวนครพนม จังหวัดเดียวไหว้พระประจำวันเกิด ครบทั้ง 7วันกันเลย 


1

พระธาตุพนม พระธาตุประจำวันเกิดวันอาทิตย์ อ.ธาตุพนม

พระธาตุพนม เป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ และพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีวอก สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครพนม ภายในพระธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากนี้ยังบรรจุของมีค่ามากมายนับหมื่นชิ้น

*** เกร็ดความรู้ ***

ที่ตั้ง : 183/13 ถนนชยางกูร ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110

-  พระธาตุพนม พระธาตุประจำวันเกิดวันอาทิตย์ -

- พระธาตุพนม พระธาตุประจำวันเกิดวันอาทิตย์ -

2

พระธาตุเรณู พระธาตุประจำวันเกิดวันจันทร์ อ.เรณูนคร

พระธาตุเรณูนคร เป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันจันทร์ จำลองมาจากพระธาตุพนมภายในพระธาตุบรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน เครื่องกกุธภัณฑ์ของพระยา และเจ้าเมือง ที่ยกให้พระธาตุเรณูเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันจันทร์ เพราะมีความเชื่อว่าสอดคล้องกับลักษณะอ่อนช้อย สีสันนุ่มละมุนสบายตา เชื่อกันว่าหากใครมานมัสการพระธาตุเรณูนคร จะได้อานิสงส์ส่งผลให้มีวรรณะงดงามผุดผ่องดังแสงจันทร์

*** เกร็ดความรู้ ***

ที่ตั้ง :  85 หมู่ที่ 1 ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร นครพนม 48170

- พระธาตุเรณู พระธาตุประจำวันเกิดวันจันทร์ -

- พระธาตุเรณู พระธาตุประจำวันเกิดวันจันทร์ -

3

พระธาตุศรีคุณ พระธาตุประจำวันเกิดวันอังคาร อ.นาแก

พระธาตุศรีคุณ พระธาตุถูกค้นพบเมื่อปี พ.ศ.2350 ผู้ที่ค้นพบคือชาวบ้านที่เป็นชาวลาวอพยพมาอยู่ในอำเภอนาแก ปัจจุบันเป็นพระธาตุที่บูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ เมื่อ พ.ศ.2418-2440 ลักษณะของพระธาตุ มีลักษณะคล้ายกับพระธาตุพนม ความสูงเฉลี่ย 24 เมตร ซึ่งเท่ากับที่ตั้งของพระอังคารคูณสามคือ อันดับของพระอังคารโดยหันหน้าไปทาง ทิศตะวันออก เฉียงใต้ ตามทิศประจำวันอังคาร โดยรอบทั้งสี่ด้านมีพระพุทธรูปประทับโดยรอบ เพื่อคอยโปรดสัตว์โดยรอบที่อาจมาเหมือน ศัตรูที่สามารถเข้ามาประชิดใต้ทุกเมื่อ ทุกทิศทาง เปรียบเสมือนพระธาตุเป็นป้อมปราการที่คอยปกป้องรักษาพระสารีริกธาตุ อันสำคัญ และมีพระพุทธรูปสี่ด้านเป็นทหารยาม ด้วยเดิมพื้นที่แห่งนี้เต็มไปด้วยเลือดที่เกิดจากการรบราฆ่าฟันจากการแย่งชิง แผ่นดินมาตั้งแต่สมัยล้านช้าง จนมาถึงอาณาจักรขอม กล่าวได้ว่าแผ่นดินนี้ไม่เคยพบความสงบสุขเลยสักครั้ง ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้น เป็นเพราะอานิสงส์จากพระอังคาร ผู้ที่ได้รับฉายาว่า “เทพเจ้าแห่งนักรบ” ส่งผลให้ผืนแผ่นดินนี้ยากจะหาความสงบ แต่เมื่อพบ กับพระธาตุดังกล่าว จึงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจผู้คนให้ห่างจากกิเลส เมืองนาแก จึงกลับสู่สันติสุขจากนั้นเป็นต้นมา

*** เกร็ดความรู้ ***

ที่ตั้ง : ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 48130

- พระธาตุศรีคุณ พระธาตุประจำวันเกิดวันอังคาร -

- พระธาตุศรีคุณ พระธาตุประจำวันเกิดวันอังคาร -

4

พระธาตุมหาชัย พระธาตุประจำวันเกิดวันพุธ (กลางวัน) อ.ปลาปาก

พระธาตุมหาชัย สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2495 องค์พระธาตุมหาชัยมีลักษณะแตกต่างจากพระธาตุอื่นๆ โดยมีรูปทรงแปดเหลี่ยม มองดูคล้ายระฆังทอง โดยเชื่อกันว่าที่รูปทรงเป็นเช่นนี้มาจากหลักการ ๔ พระอรหันต์ โดยเปรียบพระสารีริกธาตุเป็นตั้งองค์พระ สัมมาสัมพุทธเจ้าที่อยู่ตรงกลาง โดยมีการสร้างพระธาตุองค์ใหม่ครอบพระธาตุองค์เดิมไว้ นอกจากนี้องค์พระธาตุมีการยกสูงขึ้น จากพื้น เพิ่มความสูงขององค์พระธาตุสูงถึง 40 เมตร ซึ่งเป็นสง่าตอกย้ำด้วยลวดลายอันวิจิตรตระการตาเป็นรูปเหล่าเทวดา ที่เชื่อว่ามีหน้าที่รักษาองค์พระธาตุให้รอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆ เปรียบดั่งตั้งอยู่บนเขาพระสุเมรุ หุบเขาแห่งสรวงสวรรค์ เป็นที่ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ของพระอัญญาโกณฑัญญะ พระภิกษุสงฆ์รูปแรก ในพระพุทธศาสนา พระสารีบุตรและ พระอนุรุทธเถระ ด้วยบารมีพระอรหันต์หลายองค์ จึงทำให้ผู้ที่ได้ไปกราบสักการะประสบแต่ชัยชนะในชีวิต โดยมีหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ อดีตเจ้าอาวาสวัดธาตุมหาชัยเป็นผู้นำในการก่อสร้างองค์พระธาตุ


ภายในพระอุโบสถมีพระประธานนามว่า พระพุทธไชยสิทธิ์ และยังมีพระพุทธรูปที่แกะสลักด้วยไม้สะเดาหวานที่ใหญ่ที่สุดใน ประเทศไทย และภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถแสดงพุทธประวัติซึ่งมีลวดลายศิลปกรรมที่งดงามมากในภาคอีสาน ที่สำคัญยิ่งที่ทุกท่านควรไปกราบขอพรจากร่างไร้วิญญาณของหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

*** เกร็ดความรู้ ***

ที่ตั้ง : ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 48160

- พระธาตุมหาชัย พระธาตุประจำวันเกิดวันพุธ(กลางวัน)  -

- พระธาตุมหาชัย พระธาตุประจำวันเกิดวันพุธ(กลางวัน) -

5

พระธาตุมรุกขนคร พระธาตุประจำวันเกิดวันพุธ (กลางคืน) อ.ธาตุพนม

พระธาตุมรุกขนคร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 ลักษณะคล้ายพระธาตุพนม แต่เล็กกว่าก่ออิฐถือปูนเป็นผงสี่เหลี่ยม ฐานกว้างด้านละ 20 เมตร พระธาตุสูง 50.9 เมตร มีความหมายว่า สร้างขึ้นในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง ครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และจุด 9 หมายถึงรัชกาลที่ 9 โดยได้รับการอุปถัมภ์จากหม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์ ซึ่งเป็น ราชเลขาธิการ และคุณหญิงบุญศรี สนธยางกูลพร้อมด้วยศรัทธาญาติโยมจากทั่วสารทิศทุกหนแห่ง พระธาตุมรุกขนครเป็น พระธาตุบริวารของพระธาตุพนมองค์ที่อายุน้อยที่สุด แต่วัดมรุกขนคร มีอายุเกือบสามร้อยปีมาแล้ว สร้างโดยพระบรมราชา ท่านเจ้าเมืองมรุกขนคร เคยเป็นวัดประจำเมืองที่มีความเจริญมาก จนถึงปี พ.ศ. 2310 ตัวเมืองถูกน้ำกัดเซาะตลิ่งพัง เกิดโรคระบาด ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก จึงได้ย้ายไปตั้งเมืองใหม่ที่บ้านหนองจันทน์ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง


ด้านบนขึ้นไปบรรจุพระสารีริกธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ได้จากการค้นพบซากปรักหักพังของพระธาตุในอดีต พร้อมทั้งแก้ว แหวนเงินทอง ซึ่งมีบันไดขึ้นไปแต่มีประตูปิดกั้นเอาไว้ และยังมีศาสนสถานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญอีก เช่น อุโบสถวัดมรุกขนคร เป็นอุโบสถสวยงามโดดเด่นด้วยตราสัญลักษณ์ ครองสิริราชสมบัติ 50 ปี ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายในอุโบสถเปิดให้เข้า สักการะองค์พระประธาน ศาลเจ้าปู่ขอม พญานาค 3 ตน และพระโพธิสัตว์กวนอิม

*** เกร็ดความรู้ ***

ที่ตั้ง : หมู่ 7 ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110

- พระธาตุมรุกขนคร พระธาตุประจำวันเกิดวันพุธ(กลางคืน) -

- พระธาตุมรุกขนคร พระธาตุประจำวันเกิดวันพุธ(กลางคืน) -

6

พระธาตุประสิทธิ์ พระธาตุประจำวันเกิดวันพฤหัสบดี อ.นาหว้า

พระธาตุประสิทธิ์ เป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี ในเขต อ.นาหว้า เป็นอีกหนึ่งพระธาตุ ที่มีชื่อเสียงทั้งในด้านความงดงาม ภายในพระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุรวม 14 พระองค์ และดินจากสังเวชนียสถาน 4 แห่ง เชื่อกันว่าหากได้มาสักการะพระธาตุประสิทธิ์แล้ว ผู้นั้นก็จะได้รับอานิสงส์ให้ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงาน

*** เกร็ดความรู้ ***

ที่ตั้ง : ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180

- พระธาตุประสิทธิ์ พระธาตุประจำวันเกิดวันพฤหัสบดี -

- พระธาตุประสิทธิ์ พระธาตุประจำวันเกิดวันพฤหัสบดี -

7

พระธาตุท่าอุเทน พระธาตุประจำวันเกิดวันศุกร์ อ.ท่าอุเทน

พระธาตุท่าอุเทน เป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันศุกร์ ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุท่าอุเทน ในเขต อ.ท่าอุเทน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง พระธาตุองค์นี้มีสิ่งที่ตรงกับเทพประจำวันศุกร์ คือ พระธาตุหันไปทางทิศเหนือของพระธาตุพนม ตรงกับทิศประจำของพระศุกร์ เชื่อกันว่าผู้ที่มานมัสการพระธาตุท่าอุเทนจะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้ชีวิตมีแต่ความรุ่งโรจน์ เปรียบเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นยามอรุณรุ่ง

*** เกร็ดความรู้ ***

ที่ตั้ง : ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120

- พระธาตุท่าอุเทน พระธาตุประจำวันเกิดวันศุกร์ -

- พระธาตุท่าอุเทน พระธาตุประจำวันเกิดวันศุกร์ -

8

พระธาตุนคร พระธาตุประจำวันเกิดวันเสาร์ อ.เมือง

พระธาตุนคร เป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันเสาร์ ประดิษฐานอยู่ภายในวัดมหาธาตุ ในเขต อ.เมือง ริมฝั่งแม่น้ำโขง เป็นพระธาตุทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีลวดลายอันวิจิตรบรรจงตระการตา เชื่อกันว่าผู้ที่มานมัสการพระธาตุนคร จะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้เสริมสร้างบารมี และมีอำนาจวาสนาเป็นเจ้าคนนายคน

*** เกร็ดความรู้ ***

ที่ตั้ง : ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000

- พระธาตุนคร พระธาตุประจำวันเกิดวันเสาร์ -

- พระธาตุนคร พระธาตุประจำวันเกิดวันเสาร์ -